Soussanne - aanleiding
Korenbloem  loopt voor …  Sousanne   
Zaterdag 2 juni 2007
Aanleiding
Aanleiding :

Wij, mensen van de  Korenbloemwijk, mogen ons zonder blikken of blozen een sympathiek wijkske noemen : we kennen elkaar, we delen lief en leed, we helpen elkaar , we feesten graag én we zijn eigenlijk ook wel sportief : we hebben er al een paar fietstochten opzitten, zelfs al eens onze voetbalschoenen van onder het stof gehaald.
Bovenal is het opvallend dat nogal wat korenbloembewoners de lijn en de conditie op peil houden door regelmatig te gaan stappen (in de 1ste betekenis van ’t woord), joggen en lopen.
Een loop-namiddag met z’n allen zat er dus een beetje aan te komen.  Daar hadden we het, tussen pot en pint, al vaker over gehad …. , maar concreet is het nooit geworden.
Tot we enkele maanden geleden (mei 2006), en alweer tussen pot en pint dus, besloten er eindelijk iets aan te doen.
Een eerste afspraak werd gemaakt om over het idee te brainstormen en al snel waren we het er over eens dat we onze energie (lees : zweet) zouden inzetten voor de financiering/sponsoring van een nog nader te bepalen “goed doel”.  Voor een medemens die een duwtje in de rug kan gebruiken dus.
We zijn sympathiek, we zijn sportief en nu ook nog goed op weg om een sociaalbewogen wijkske te worden …. Men vertelle het voort !

Soussanne
Hoofdpagina
Soussanne Waterput